EFoodPrint ENV

eFoodPrint ENV, petjada hídrica i petjada de carboni.

Els càlculs han estat validats per entitats certificadores (DNV­GL i Kiwa) d’acord a la metodologia de WaterFootPrint Network per Petjada hídrica i PAS2050 i ISO 14067 per Petjada de Carboni. eFoodPrint ENV està adaptat a la gran majoria de produccions agrícoles (fruiters, vinya, extensius, hivernacles, etc.) i és aplicable a escala mundial.

La informació facilitada és crítica per optimitzar la gestió dels recursos (aigua, energia, fertilitzants, etc..) I millorar l’eficiència ambiental i econòmica de les produccions agràries.

Els indicadors que facilita eFoodPrint són útils per justificar el compliment de diferents Normatives de Qualitat Internacionals (LEAF) en apartats específics com sostenibilitat ambiental, ús de l’aigua de reg i fertilitzants.

Aquests resultats poden certificar­se amb entitats certificadores acreditades.

Vol més informació?

Contacti’ns aquí: 972 183 262 – info@efoodprint.com