Aquest equip d'enginyers informàtics experts compta amb l'experiència del desenvolupament de solucions per al sector agroalimentari com Hesperides, soft de gestió, traçabilitat i quaderns de camp que complementa els serveis i resultats que ofereix eFoodPrint. Este equipo de ingenieros informáticos expertos cuenta con la experiencia del desarrollo de soluciones para el sector agroalimentario como Hesperides, soft de gestión, trazabilidad y cuadernos de campo que complementa los servicios y resultados que ofrece eFoodPrint. This team of expert

Read more