La Universitat Politècnica de Madrid (UPM) comença el tercer any d’impartició del Grau en Ciències Agràries i Bioeconomía amb una important innovació tecnològica i professional per als seus alumnes.

La UPM i eFoodPrint han arribat a un acord de col·laboració perquè els alumnes del Grau incorporin en el seu aprenentatge l’ús de l’eina professional eFoodPrint per al càlcul d’indicadors (petjada d’aigua i petjada de carboni, eficiències …) i la millora de la sostenibilitat ambiental en agricultura.

L’ús d’aquesta eina professional permetrà als de tercer curs alumnes introduir-se a nivell pràctic en l’agricultura sostenible, introduint inventaris del procés de producció agronòmic de qualsevol cultiu i obtenint indicadors com petjada hídrica i petjada de carboni.

L’ús d’aquest eina de càlcul ambiental per a agricultura facilitarà a cada alumne del Grau de la UPM conèixer quin és l’impacte de cada procés agrícola dins de la fase de producció i plantejar millores per reduir els impactes.

Tant eFoodPrint com els responsables del Grau de la UPM es complauen que innovacions tecnològiques presents en l’agricultura professional comencin a integrar-se en la formació dels futurs tècnics agrícoles.

Leave a comment