A eFoodPrint hem tingut l’oportunitat d’estar presents en el I Fòrum de Sostenibilitat en agricultura organitzat per Bayer a València el 29/05/18. Volem resumir en aquest article experiències i dades rellevants que han presentat diferents ponents durant el Fòrum de Sostenibilitat.

Diversos ponents han subratllat el gran repte al qual s’enfronta l’agricultura, que suposa abastir a més de 10 bilions de persones al 2050, disposant de la mateixa superfície agrícola que l’actual.

Cal destacar que del total de la superfície terrestre únicament un 3% és superfície cultivable, i per tant, dedicada a l’agricultura. D’aquesta 3%, un 18% es dedica directament a l’alimentació humana, un 71% a l’alimentació ramadera i un 11% a cultius energètics. Espanya és el primer productor de productes frescos agrícoles a nivell Europeu i el vuitè a nivell mundial.

Per aconseguir que el repte alimentari sigui assolible i sostenible, diversos ponents han destacat la responsabilitat dels diferents actors del sector agrícola i la importància de la comunicació i la generació de confiança cap al consumidor. Fernando Miranda del MAPAMA ha exposat les diferents estratègies dissenyades per l’Administració per impulsar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental de la nostra agricultura.

A nivell més local i pragmàtic, una de les ponències en matèria de sostenibilitat ambiental que major, interès ha despertat ha estat la d’Ernest Mas, director tècnic de VerdCamp Fruits. Ernest ha presentat dades i pràctiques molt concretes en matèria de sostenibilitat ambiental, com el càlcul de petjada hídrica i petjada de carboni de producte i l’ús de plantes refugi per combatre el pugó, aconseguint amb aquesta última pràctica un estalvi d’aplicacions fitosanitàries properes al 95 %.

VerdCamp utilitza el programari eFoodPrint ENV per al càlcul de petjada hídrica i petjada de carboni en cultius com la síndria Fashion. Una de les seves conclusions principals ha estat que gràcies a la tecnologia i a un millor maneig dels recursos han aconseguit reduir prop d’un 25% el consum d’aigua i fertilitzants, sense disminuir la quantitat ni la qualitat de les produccions.

WhatsApp Image 2018-05-29 at 12.22.36

Per finalitzar, altres dades que considerem notoris són que la digitalització de l’agricultura, segons Pablo García de Bayer, suposa un increment del volum del negoci agrícola del 25%.

També s’espera que el 2021 el mercat mundial del negoci de l’agricultura digital ascendirà a 15.000 milions de dòlars. Es calcula que els beneficis que aporti aquest negoci a l’agricultura mundial en total sigui de 330.000 milions de dòlars.

Leave a comment