Un equip d’experts de  l’IRTA han aportat el seu coneixement a eFoodPrint per donar suport al projecte de desenvolupar la versió 2.0 de la calculadora ambiental dirigida al sector agrícola, mitjançant la realització de tasques d’assessorament tècnic per efectuar una revisió de metodologies, una actualització de bases de dades i una proposta d’accions de mitigació per a la nova versió de la ja mencionada calculadora ambiental eFoodPrint ENV 2.0, que va començar a desenvolupar-se a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona l’any 2010.

Així doncs, les principals innovacions que aporta aquesta nova versió de eFoodPrint ENV per al sector agrícola son:

  • Càlcul de petja hídrica i petja de carboni segons normes de la ISO (14046 i 14067)
  • Recomanacions de mitigació per a reduir l’impacte ambiental de la producció agrícola
  • Incorporació de càlculs d’Eufrofització i la metodologia de càlcul AWARE.

Entre el grup d’organitzacions usuaries destaquem entitats com el Consell Català de Producció Integrada, Fruits de Ponent, Murciana de Vegetales, Verdcamp, Cerima Cherries, Coexma, Transa, entre d’altres.

Leave a comment