EFoodPrint ENV

eFoodPrint ENV és un servei per avaluar, millorar i comunicar la sostenibilitat ambiental de productes agrícoles. Indicadors de petjada hídrica i petjada de carboni

eFoodPrint ENV és un servei per avaluar, millorar i comunicar la sostenibilitat ambiental de productes agrícoles

Supermercats i consumidors exigeixen cada vegada més conèixer quin tipus d’accions ambientals realitza el sector productiu per millorar la sostenibilitat ambiental de les produccions agrícoles. Avaluar, millorar i comunicar les accions en matèria de sostenibilitat ambiental esdevé una tasca més senzilla amb l’ús d’una eina professional com eFoodPrint ENV.

Conèixer quin tipus de dades són necessàries per a realitzar una avaluació de sostenibilitat ambiental es simplifica amb l’inventari agronòmic que utilitza eFoodPrint ENV. D’aquesta manera, és possible estalviar costos i temps per calcular aquests indicadors segons normatives certificables.

Aconseguir posicionar una marca o una organització i comunicar aquests valors a supermercats i consumidors és més fàcil i ràpid amb eFoodPrint ENV. Aquest eina de càlcul de sostenibilitat ambiental permet fàcilment comunicar les accions de resiliència a les emissions de carboni i l’ús sostenible de l’ús de l’aigua.

El software eFoodPrint ENV va començar a desenvolupar-se al 2010 en el Grup d’Investigació AGA de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona per facilitar el càlcul d’indicadors de sostenibilitat – petjada hídrica i de carboni- en agricultura.

eFoodPrint ENV llança el 2017 una nova versió del software per agricultura amb la col·laboració i el suport científic de l’IRTA de Catalunya. En aquesta nova versió, eFoodPrint ENV afegeix el càlcul de petjada hídrica d’acord amb ISO 14067 i en petjada de carboni d’acord a ISO14046.

 

SOL·LICITA MÉS INFORMACIÓ I REBRÀS UN ARTICLE PUBLICAT PHYTOMA SOBRE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL A AGRICULTURA

Mitjançant el software eFoodPrint ENV, dissenyat exclusivament per a agricultura, els nostres clients han obtingut més de 2.000 avaluacions de producte en petjada hídrica i petjada de carboni de productes agrícoles.

Aquests càlculs de sostenibilitat ambiental han estat validats per entitats certificadores (DNV-GL i Kiwa) d’acord a la metodologia de WaterFootPrint Network per Petjada Hídrica i PAS2050 i ISO 14067 per Petjada de Carboni.

eFoodPrint ENV està adaptat a la gran majoria de produccions agrícoles (fruiters, vinya, extensius, hivernacles, etc.) i és aplicable a escala mundial.

La informació facilitada és crítica per optimitzar la gestió dels recursos (aigua, energia, fertilitzants, etc..) I millorar l’eficiència ambiental i econòmica de les produccions agràries.

Els indicadors en materia de sostenibilitat ambiental que facilita eFoodPrint són útils per justificar el compliment de diferents Normatives de Qualitat Internacionals com LEAF en apartats específics com sostenibilitat ambiental, ús de l’aigua de reg i fertilitzants en agricultura.

Aquests resultats poden certificar­se amb entitats certificadores acreditades.

Aquí trobaràs exemples de clients en agricultura compromesos amb la sostenibilitat ambiental i que ja han calculat petjada hídrica o petjada de carboni de les seves produccions agrícoles:

logos env page

Vol una prova?  Sol·liciti AQUÍ més informació 

Contacti’ns aquí: 972 183 262 – info@efoodprint.com