Durant aquestes setmanes l’equip d’eFoodPrint està realitzant el curs online amb la Fundació Centro Internacional d’Hidrologia Subterrània (FCIHS), institució sense ànim de lucre de caràcter universitari, és el resultat de l’evolució del Curs Internacional d’Hidrologia Subterrània (CIHS).

El curs online tracta sobre “L’avaluació de la petjada hídrica. Aplicació sobre la base de la norma ISO 14 046:2014 i Water Footprint Network (WFN)”, de formació contínua en col·laboració amb la Fundació Botí, Water Footprint Network i Good Stuff International.
Sent part dels materials preparats per al curs de Petjada Hídrica del Programa Mans a l’Aigua, finançat per la Federació Nacional de Cafeteros i gestionat per la Fundació CEDDET.
Les noves tendències en matèria mediambiental requereixen que empreses i institucions públiques siguin conscients dels seus impactes en el cicle hidrològic. Aquesta situació requereix una formació específica que habiliti a tècnics a analitzar la petjada hídrica en els seus diferents nivells.

A eFoodPrint som molt conscients, i per això dediquem tots els nostres esforços a treballar, desenvolupar i evolucionar el programari eFoodPrint ENV, la nostra calculadora on-line per obtenir indicadors de sostenibilitat ambiental com a petjada hídrica i petjada de carbó, que recentment hem evolucionat, amb la col·laboració d’IRTA, a la seva versió 2.0.

El propòsit del curs és proporcionar els coneixements i eines necessàries per a l’avaluació de l’indicador de petjada hídrica en termes de quantitat i qualitat de l’aigua sobre la base de la normativa internacional en diversos contextos, amb èmfasis en
el component aigua subterrània, així com entendre de quina manera pot contribuir a un ús sostenible de l’aigua en les polítiques públiques i estratègies de sostenibilitat corporativa.

Leave a comment