La nova versió del programari eFoodPrint ENV per al càlcul d’indicadors de sostenibilitat ambiental de productes agrícoles ha estat desenvolupada amb la col·laboració i el suport científic d’IRTA.
Els càlculs d’indicadors de petjada hídrica i petjada de carboni en agricultura han estat validats per entitats certificadores (DNV-GL i KIWA), i en aquest nova versió s’afegeix a la metodologia de WaterFoodPrint Network i PAS 2050 la metodologia de la ISO, calculant també petjada hídrica d’acord a ISO 14067 i petjada de carboni segons ISO 14046.
Unes altres de les novetats del programari que s’afegeixen als indicadors de petjada hídrica i petjada de carboni per a productes en agricultura són les següents:
•    La nova versió 2.0 permet calcular productes de cultius hidropònics i d’hivernacle
•    Incorpora un nou mòdul amb recomanacions de mitigació per reduir tant la petjada hídrica com la petjada de carboni
•    Incorpora el càlcul d’Eutrofització (impacte de la qualitat de l’aigua)
•    Permet introduir la disponibilitat de basses d’aigua descoberta per reduir li petjada.
•    Incorpora l’indicador AWARE -Available Water Remaining- de WULCA, referent al càlcul de la petjada d’escassetat d’aigua, considerant els impactes potencials associats a la quantitat d’aigua disponible. Es té en compte l’índex AWARE anual per país i per conca hidrogràfica.)

Com principals motivacions de perquè calcular la petjada hídrica en agricultura, hem de tenir en compte que el sector agrícola és el sector que més impacte té en el consum de recursos hídrics i que segons la FAO, de continuar les tendències actuals, en 2025 dos terços de la població mundial viuran en escassetat d’aigua.

Finalment constatar que avaluar aquests indicadors són el primer pas per conèixer millor l’impacte de les pràctiques agrícoles i així poder establir accions per reduir tant la petjada hídrica com la petjada de carboni dels productes agrícoles.

Leave a comment