En zones àrides i semi-àrides (com Califòrnia) l'agricultura de reg comparteix la mateixa realitat: és el principal factor demandant d'aigua fresca (en comparació amb la indústria o els usos domèstics) i els períodes de sequera són relativament freqüents, amb la qual cosa ens trobem que la disponibilitat d'aigua en aquestes zones l'aigua és limitada. En aquest panorama sorgeixen algunes preguntes que són recurrents: està l'agricultura utilitzant massa aigua? Els productors agraris i la cadena alimentaria

Read more

Aquest equip d'enginyers informàtics experts compta amb l'experiència del desenvolupament de solucions per al sector agroalimentari com Hesperides, soft de gestió, traçabilitat i quaderns de camp que complementa els serveis i resultats que ofereix eFoodPrint. Este equipo de ingenieros informáticos expertos cuenta con la experiencia del desarrollo de soluciones para el sector agroalimentario como Hesperides, soft de gestión, trazabilidad y cuadernos de campo que complementa los servicios y resultados que ofrece eFoodPrint. This team of expert

Read more