eFoodPrint participa a ENVIFOOD meeting point que es celebra del 11 al 13 de juny a Madrid, acudint així a les conferències relacionades amb sostenibilitat ambiental.

eFoodPrint participa en ENVIFOOD meeting point que se celebra del 11 al 13 de junio en Madrid, acudiendo a las conferencias relacionadas con sostenibilidad ambiental.

eFoodPrint participates in ENVIFOOD meeting point to be held from 11 to 13 June in Madrid, eFoodPrint is attending conferences related to environmental sustainability.