eFoodPrint, LabFerrer i Decagon Devices Inc estaran en SAHARA-EXPO 2014, El Caire, 20-24 de setembre juntament amb consultors especialitzats en cultius i reg.

Si vostè està interessat en reunir-se amb algun dels nostres experts, si us plau contacti amb nosaltres a info@efoodprint.com.

FRANCESC FERRER PhD Petjada hídrica -expert en avaluació i millora de sostenibilitat ambiental en productes agraris.

ALBERT ROSELLÓ Ag Eng. – Expert en Reg i fertilització de cultius extensius, hortalisses, vinya i arbres fruiters.

ANTONIO ALBA Ag Eng. – Expert en reg i maneig del cultiu en cultius hortícoles.

ROEL Bruynel Ag Eng. – Expert en reg i maneig de cultius hortícoles i tropicals.

SÉBASTIEN GUERY Ag Eng. -expert A Reg i maneig en maduixes, baies i tomàquets.

Basem ALJOUMANI PhD – Expert en humitat i salinitat del sòl.

eFoodPrint, LabFerrer y Decagon Devices Inc. estarán en SAHARA-EXPO 2014, El Cairo, 20-24 de septiembre junto con consultores especializados en cultivos y riego.

Si usted está interesado en reunirse con alguno de nuestros expertos, por favor contacte con nosotros en info@efoodprint.com.

FRANCESC FERRER PhD Huella hídrica -Experto en evaluación y mejora de sostenibilidad ambiental en productos agrarios.

ALBERT ROSELLÓ Ag Eng. – Experto en Riego y fertilización de cultivos extensivos, hortalizas, viña y árboles frutales.

ANTONIO ALBA Ag Eng. – Experto en riego y manejo del cultivo en cultivos hortícolas.

ROEL BRUYNEL Ag Eng. – Experto en riego y manejo de cultivos hortícolas y tropicales.

SÉBASTIEN Guery Ag Eng. -Experto en Riego y manejo en fresas, bayas y tomates.

BASEM ALJOUMANI PhD – Experto en humedad y salinidad del suelo.eFoodPrint, LabFerrer and Decagon Devices Inc. will be at SAHARA-EXPO 2014, El Cairo, 20-24 SEPTEMBER with experienced crop & irrigation consultants. 

If you are interested in having a meeting with any of our experts, please contact us at info@efoodprint.com.

FRANCESC FERRER PhD –On-farm Water footprint and sustainability accounting and assessment expert.

ALBERT ROSELLÓ Ag Eng. – Irrigation and fertilization of extensive crops, vegetables, vineyard and fruit trees.

ANTONIO ALBA Ag Eng. – Irrigation and crop management in soilless media and hydroponic greenhouse horticultural crops.

ROEL BRUYNEL Ag Eng. – Irrigation and crop management of horticultural and tropical crops.

SÉBASTIEN GUÉRY Ag Eng. – Irrigation and crop management of strawberries, berries and tomatoes.

BASEM ALJOUMANI PhD – Soil expert, soil moisture and salinity.