El passat 13/03/14 es va presentar a la seu del DAAM a Lleida un innovador estudi en sostenibilitat ambiental pel CCPI (Consell Català de Producció Integrada).

En aquest estudi s’han avaluat diferents indicadors de sostenibilitat ambiental i eficiència productiva de varies produccions, entre elles vinya, poma, nectarina, oliva, etc., sent certificat per DNVGL i KIWA en petjada hídrica i en petjada de carboni respectivament.

Així doncs, aquestes certificadores han validat eFoodPrint com el primer aplicatiu adaptat al sector agroalimentari en obtenir resultats de Petjada Hídrica d’acord a la metodologia de la WATER FootPrint Network i el càlcul de Petjada de Carboni d’acord a PAS2050.

imatge 1

El pasado 13/03/14 se presentó en la sede del DAAM en Lleida un innovador estudio en sosteniblidad ambiental para el CCPI (Consejo Catalán de Producción Integrada).

En este estudio se han evaluado diferentes indicadores de sostenibilidad ambiental y eficiencia productiva de varias producciones (viña, manzana, nectarinas, aceitunas…), siendo certificado por DNVGL y KIWA en huella hídrica y huella de carbono respectivamente.

En el marco del estudio, estas entidades certificadoras han validado eFoodPrint como el primer aplicativo adaptado al sector agroalimentario en obtener resultados de Huella Hídrica de acuerdo a la metodología de la Water FootPrint Network y el cálculo de Huella de Carbono de acuerdo a PAS2050.

imatge 1

On 3/13/14 it was presented in front of DAAM (in Lleida) a study about environmental sustainability for the Catalan Council for Integrated Production.

This study evaluated different indicators of environmental sustainability and production efficiency of various productions (vineyard, apple, nectarines, olives,…), being certified by DNVGL and KIWA about water footprint and carbon footprint respectively.

So, these certifiers have validated eFoodPrint as the first adapted application in the agrifood industry for get water footprint results according to the methodology of the Water Footprint Network and the carbon footprint according to PAS 2050.

imatge 1