Entrevista al portal agrari RuralCat! Albert Duaigües resumeix el perquè de l’avaluació d’indicadors agronòmics i productius com la Petjada hídrica, la Petjada de Carboni i com poden millorar l’eficiència productiva del sector.

Entrevista en el portal agrario RuralCat! Albert Duaigües resume el porqué de la evaluación de indicadores agronómicos y productivos cómo la Huella Hídrica, la Huella de Carbono y como pueden mejorar la eficiencia productiva del sector.

Albert Duaigües summarizes the reasons for the evaluation of agronomic and productive indicators as Water Footprint, Carbon Footprint and how they can be used to improve production efficiency in the sector. Link to the interviewAlbert Duaigües summarizes the reasons for the evaluation of agronomic and productive indicators as Water Footprint, Carbon Footprint and how they can be used to improve production efficiency in the sector. Link to the interview