L'Organització Internacional de Normalització (ISO) ha aprovat la primera normal internacional sobre la Petjada d'Aigua, la ISO 14046, aquesta estableix directrius per avaluar l'ús del recurs hídric en productes, processos i organitzacions, a més de l'impacte ambiental, durant el seu cicle de vida . Amb ella es busca la millora en la gestió de l'aigua. La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha aprobado la primera normal internacional sobre la Huella de Agua, la ISO 14046,

Read more