Huella Hídrica Curso

Èxit del curs de Petjada Hídrica realitzat a la Fundació Botín, amb la participació d’organitzacions internacionals com la Water Footprint Network i DNV. Van assistir unes 40 persones de diferents empreses, destacant Agraz i Primaflor com empreses productores alimentàries.Huella Hídrica Curso

Éxito del curso de Huella Hídrica realizado en la Fundación Botín, con la participación de organizaciones internacionales como la Water FootPrint Network y DNV. Asistieron unas 40 personas de distintas empresa, destacando Agraz y Primaflor como empresas productoras alimentarias.

Huella Hídrica Curso

Success of the Water FootPrint course held at the Botin Foundation, with the participation of international organizations such as the Water Footprint Network and DNV. About 40 people from   different companys attended, highlighting Agraz and Primaflor as a food producer companys.Huella Hídrica Curso

Le succès du cours de l’empreinte eau qui s’est tenu à la Fondation Botin, avec la participation des organisations internationales telles que l’Footprint Network et DNV eau. Environ 40 personnes provenant de différents Companys ont assisté, en soulignant Agraz et Primaflor comme un aliment de lentreprise de producteurs.