El proper dijous dotze de febrer es realitzarà a Lleida l’acte de presentació de la nova versió d’Hesperides. La sessió es complementarà amb un curs de formació que reunirà al voltant d’una cinquantena de tècnics i clients de la plataforma de software agrari.

En aquest curs es desgranaran les millores introduïdes dins el software i les pròximes evolucions del mateix, dirigides a integrar indicadors de costos productius i indicadors de sostenibilitat ambiental tals com la petjada hídrica i la petjada de carboni.

L’event serà organitzat per e-Food Print, empresa distribuïdora del software i es desenvoluparà a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària de la Universitat de Lleida.


El próximo jueves doce de febrero se realizará en Lleida el acto de presentación de la nueva versión de Hesperides. La sesión se complementará con una formación que reunirá alrededor de cincuenta técnicos y clientes de la plataforma de software agrario.

En este curso formativo se desgranaran las mejoras introducidas en el software y las próximas evoluciones del mismo, dirigidas a integrar indicadores de costes productivos e indicadores de sostenibilidad ambiental como la huella hídrica y la huella de carbono.

El evento será organizado por eFoodPrint, empresa distribuidora del software y se desarrollará en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Universitat de Lleida.


On Thursday February 12th will be held in Lleida the presentation of the new version of Hesperides . The session will be complemented with training that will bring together about fifty technicians and customers agrarian platform software.

In this formation will be explained the improvements in the software and upcoming developments thereof, aimed at integrating production costs indicators and indicators of environmental sustainability as water footprint and carbon footprint.

The event will be organized by eFoodPrint , software distribution company and developed in the School of Agricultural Engineering of the University of Lleida.