El proper dimarts 24 de febrer es realitzarà al municipi extremeny de Don Benito una jornada de presentacions tècniques de diverses eines de software agrari.

Emmarcat dins Agrosoft, eFood Print exposarà la nova versió del programa de registre i gestió de dades de camp Hesperides.

La sessió permetrà intercanviar impressions i dubtes entre productors i empreses especialistes en noves solucions de gestió del medi agrari, així com, realitzar presentacions individualitzades i específiques a cada sector o productor interessat.

El próximo martes 24 de febrero se llevará a cabo en el municipio extremeño de Don Benito una jornada de presentaciones técnicas de diferentes herramientas de software agrario.

Enmarcado en Agrosoft, eFoodPrint presentará la nueva versión del programa de registro y gestión de datos de campo Hesperides

El encuentro permitirá intercambiar impresiones y dudas entre productores y empresas especialistas en nuevas soluciones de gestión agraria, así como realizar presentaciones individualizadas y específicas a cada sector o productor interesado.

On Tuesday February 24 will be held in the frontier town of Don Benito a day of technical presentations of different agricultural tools software.

Framed in Agrosoft , eFoodPrint present the new version of the program for recording and data management field Hesperides

The meeting will exchange views and doubts between producers and companies specializing in new agricultural management solutions as well as perform individualized and specific to each sector or producer concerned presentations.