A data de 29/03/14 s’ha publicat al BOE el Reial Decret 163/2014 pel qual es crea el Registre nacional d’empremta de carboni, compensació i projectes d’absorció de CO2.

El Reial Decret crea un Registre amb l’objectiu que les empreses calculin i redueixin la seva petjada de carboni,. La primera secció del registre està dirigida a les empreses, perquè calculin la seva petjada de carboni marcant al seu torn uns compromisos per disminuir els GEH.

Als titulars inscrits en el registre se’ls atorgarà un document de reconeixement de la seva inscripció, i se’ls permetrà la utilització d’un segell de titularitat del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient que reflectirà la participació i el compromís per a la causa.

eFoodPrint els pot ajudar a calcular les seves emissions de CO2 en les activitats agroalimentàries, consulteu-nos per saber com i sense compromís a: info@efoodprint.com

En fecha 29/03/14 se ha publicado en el BOE el Real Decreto 163/2014,  por el que se crea el Registro nacional de Huella de Carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2.

El Real Decreto crea un Registro con el objetivo que las empresas calculen y reduzcan su huella de carbono. La primera sección del registro está dirigida a que las empresas calculen su huella de carbono marcándose a su vez unos compromisos para disminuir los GEI. (Gases de efecto invernadero)

A los titulares inscritos en el registro se les otorgará un documento de reconocimiento de su inscripción, y se les permitirá la utilización de un sello de titularidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que reflejará la participación y el compromiso para la causa.

eFoodPrint puede ayudarle a calcular sus emisiones de CO2 en las actividades agroalimentarias, consúltenos sin compromiso para saber cómo en info@efoodprint.com

As of 29/03/14 has been published in the BOE the R.D. 163/2014 in which established the National Register of carbon footprint and projects of absorbing CO2, these practices will be rewarded.

This Law includes a Registry, the first section is aimed for companies with the purpose of calculate their carbon footprint and marked themselves commitments to reduce GHGs.

Holders on the Register will be given a document of recognition of registration, and allowed the use of a seal to reflect the involvement and commitment to the cause.

eFoodPrint can help you calculate your CO2 emissions in the agrifood activities, please contact us, without any obligation, to know how: info@efoodprint.com